Akupunktur

Akupunktur är från början en gammal kinesisk terapimetod. Terapin, som går att översätta med nålbehandling, går ut på att sätta nålar på specifika punkter på kroppen för att behandla sjukdomar eller lindra smärta. Det tog lång tid innan akupunkturen fick någon acceptans inom den västerländska medicinen, och även om det fortfarande är lång väg att gå innan den får det fullt ut är det numera vissa sjuksköterskor, barnmorskor och sjukgymnaster som erbjuder behandlingen.

Teorin bakom akupunktur

Inom den traditionella kinesiska medicinen heter människans livskraft qi. När en sjukdom uppstår beror det på en störning av qin, med hjälp av akupunktur kan balansen återställas och därmed lindras smärta och sjukdomstillstånd. Ett västerländskt försök till exempelvis den smärtlindrande effekten är att akupunktur ökar kroppens produktion av de egna opioiderna, samt att signaler till det centrala nervsystemet blockeras.

Den som behandlar med akupunktur kallas för akupunktör och har en utbildning som är stadgad till tre år av Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin, men det finns även utbildningar som tar upp till fem år. Det innebär att en akupunktör har en gedigen utbildning som även omfattar skolmedicin och flera andra behandlingstekniker. Den form av behandling som exempelvis svenska läkare utför kräver endast några veckors utbildning och många akupunktörer anser därför att det ger svensk akupunktur dåligt rykte.

Behandlingen

Innan behandlingen påbörjas går du och akupunktören igenom dina åkommor och levnadsvanor där akupunktören använder sig av både västerländsk diagnos och kinesisk, där exempelvis pulstagning och bedömning av tungans utseende ingår. De mycket tunna nålarna sätts därefter i särskilda områden av kroppen för att minska överskott eller göra en svaghet starkare. Det är patientens utgångsläge, samt vilken åkomman är, som avgör hur många behandlingstillfällena blir. Eftersom en akupunktör tar hänsyn till individen behandlas exempelvis huvudvärk olika beroende på vem patienten är.

Akupunkturens verkan

Akupunktur ger till att börja med en smärtlindrande effekt genom att nervsystemet får ett bättre samspel, vilket frisätter endorfiner som även ger ett allmänt välmående. Liksom inom många andra former av alternativmedicin strävar akupunktören efter att ge kroppen jämvikt. Därför påverkar akupunktur även kroppens inre organ, immunförsvar samt blod- och lymfflödet.